Doświadczenie ponad wiekiem. Kim są perennialsi?

Od dość dawna mówi się o grupach wiekowych na rynku pracy, takich jak Pokolenie Y, Pokolenie Z czy Millenialsi, często zapominamy o istnieniu jednej równie ważnej grupy – perennialsów. Obecnie obserwuje się dominację młodych ludzi a analizy i badania skupiają się głównie na oczekiwaniach i nawykach tego segmentu społeczeństwa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w polskich mediach. Warto jednak zauważyć, że perennialsi stanowią kluczowy filar dla wielu przedsiębiorstw. Nierzadko są pomijani w analizach, chociaż stanowią istotną część społeczeństwa, której warto przyjrzeć się bliżej. To grupa, która łączy w sobie doświadczenie połączone z energią oraz otwartością na nowe trendy. Choć wiekowo nie zaliczają się już do młodzieży, ich aktywność, dynamizm i zaangażowanie w życie zawodowe oraz społeczne sprawiają, że stanowią istotny segment dla firm.

Kim są zatem perennialsi i dlaczego warto o nich wspominać?

Perennialsi to termin, który opisuje ludzi świadomych, cechujących się otwartością na rozwój, ciekawością otaczającego świata oraz zdolnością do adaptacji w zmieniających się warunkach. To osoby, które nieustannie się rozwijają i przystosowują do zmieniających się warunków na rynku pracy. Termin ten wywodzi się od angielskiego słowa „perennial”, który oznacza bylinę lub roślinę wieloletnią. Autorką tego terminu jest amerykańska bloggerka Gina Pell, która użyła go do opisania ludzi w każdym wieku, którzy łamią stereotypy i unikają szufladkowania ze względu na wiek. Perennialsi cechują się młodością ducha, dynamizmem, pasją oraz zdolnością do konkurowania w coraz bardziej wymagającym środowisku. W 2016 roku pojawiła się refleksja dotycząca braku odpowiedniego określenia dla ludzi podobnych do autorki – osób, które niezależnie od swojego wieku skupiają się na ciągłym rozwoju, odkrywaniu nowych pasji i umiejętności. W rezultacie urodziło się pojęcie „perennial mindset”, które opisuje unikalny sposób myślenia tych wiecznie ciekawskich poszukiwaczy, którzy pragną uczyć się przez całe życie.

Perennialsi to ludzie, którzy kierują się niezaspokojoną ciekawością i otwartością na różnorodność – zarówno w stosunku do innych osób, jak i różnych kultur, religii czy nawet wobec siebie samych.

Dlaczego ta postawa jest tak ceniona przez pracodawców w dzisiejszych czasach?

Taka mentalność przynosi korzyści na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, perennialsi są elastyczni i otwarci na zmiany, co jest niezwykle cenne w dynamicznym środowisku biznesowym. Po drugie, ich nieustanna chęć do nauki i rozwoju oznacza, że są gotowi do podejmowania nowych wyzwań i przystosowywania się do zmieniających się warunków. Ponadto, ich szerokie zainteresowania i umiejętność empatii pozwalają na lepsze zrozumienie różnorodnych perspektyw i potrzeb, co może przynieść innowacyjność i lepsze relacje w zespole. W ten sposób, postawa perennialsów staje się nieocenionym atutem w dzisiejszym świecie pracy, gdzie szybkie tempo zmian i różnorodność są kluczowymi czynnikami sukcesu.

Chociaż termin ten odnosi się do ludzi w każdym wieku, najczęściej do grupy perennialsów zaliczani są ludzie urodzeni pomiędzy 1968 a 1979 rokiem, które, podobnie jak byliny, radzą sobie nawet w trudnych warunkach. Takie osoby na polu zawodowym posiadają bogate doświadczenie, wypracowaną świadomość biznesową oraz czas, który mogą poświęcić na dalszy rozwój. Są to pracownicy, którzy nie tylko przynoszą wartość swoim pracodawcom poprzez swoją wiedzę i umiejętności, ale także inspirują młodsze pokolenia do ciągłego dążenia do rozwoju.

Współczesny rynek pracy coraz bardziej docenia zalety i potencjał perennialsów, którzy stanowią cenny zasób dla firm, wnosząc swoje doświadczenie, elastyczność oraz gotowość do nauki i rozwoju. W związku z tym, termin „perennialsi” staje się istotnym pojęciem nie tylko w kontekście kariery zawodowej, ale również w budowaniu zrównoważonych, dynamicznych zespołów w dzisiejszym świecie biznesu.

Perennialsi wykazują niezwykłą zdolność do adaptacji do zmian. Analiza wpływu pandemii na firmy pokazała, że różnice między pokoleniami w zakresie dostosowywania się do nowych technologii nie są tak wyraźne, jak można by się było spodziewać. W rzeczywistości, odsetek pracowników z trudnościami w tym obszarze pozostaje stabilny w każdej grupie wiekowej. Co ciekawe, młodsi pracownicy częściej zgłaszali trudności w ogólnym dostosowaniu się do zmian niż osoby w wieku 60+. To sugeruje, że z wiekiem wzrasta zdolność do adaptacji do nowych warunków – podobnie jak w przypadku roślin wieloletnich. Za kluczową cechę, która charakteryzuje perennialsów uznawana jest też ciekawość, będąca ściśle związana z psychologiczną gotowością na nowe i nieznane.

Termin „wiecznie kwitnący”, używany w kontekście perennialsów, odnosi się do ich nieustannej gotowości do rozwoju i nauki, niezależnie od wieku. Grupa ta łączy proaktywną postawę, ciekawość oraz wysoki poziom zaangażowania, co sprawia, że kategorie wiekowe nie są wystarczające do ich zdefiniowania. W związku z tym, rozwój kompetencji i umiejętności perennialsów wymaga wyjścia poza tradycyjne ramy wiekowe. Bardziej istotne jest obserwowanie ich zachowań, wartości i postaw, które stanowią podstawę dla projektowania skutecznych ścieżek rozwoju talentów w organizacji.

Czy perennialsem trzeba się urodzić?

Niezależnie od indywidualnych predyspozycji, cechy charakterystyczne dla perennialsów można w sobie wykształcić. Wymaga to jednak systematycznego wysiłku i dyscypliny w sposobie myślenia. Niektórym może się to wydawać trudniejsze, ale to, czy skupiamy się na zagrożeniach czy też na możliwościach płynących z każdej nowej sytuacji, ma ogromne znaczenie dla naszego samopoczucia, postrzegania otaczającego świata oraz naszej efektywności i satysfakcji z pracy. Rozwinięcie w sobie mentalności perennialsa wymaga także otwarcia się na otaczający nas świat i ludzi, rozwijania ciekawości, akceptacji różnorodności oraz proaktywnego podejścia do możliwości, jakie niesie życie.

Należy także pamiętać, aby nie zatracić się w nostalgii za przeszłością, lecz skoncentrować się na przekonaniu, że posiadamy wystarczające umiejętności, by poradzić sobie w każdych okolicznościach, nawet w obliczu nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rzeczywistość po pandemii, zmienna sytuacja geopolityczna czy też niepewne warunki gospodarcze.

I tego nam życzę z całego serca

Anna

 

źródło
https://www.egospodarka.pl/176107,Rynek-pracy-kim-sa-perennialsi-i-dlaczego-sa-potrzebni,1,39,1.html
https://hcmdeck.com/blog/perennialsi-kim-sa-dlaczego-ich-potrzebujemy/?_adin=1385087718
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dodaj komentarz